Elektryk Olsztyn, instalacje elektryczne, pogotowie elektryczne w Olsztynie

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywaliśmy realizując zadania dla takich Inwestorów jak:

 • MICHELIN Polska S.A. – wykonaliśmy w 2013r modernizację rozdzielni 6kV, dostawę rozdzielnic głównych RGnn i transformatorów do zapewnienia mocy 4000kVA dla potrzeb nowego budynku technologicznego. W 2012 wykonywaliśmy projekt i budowę instalacji elektrycznych i kierowania ruchem ( sygnalizacja świetlna i szlabany wjazdowe) przy Budowie zadaszonej rampy załadunkowej.
 • LG Electronics Mława Sp. z o.o. – zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie oświetlenia hali Magazynu Głównego zakładu LG Electronics w Mławie.
 • Tchibo Sp. z o.o. – wykonanie instalacji elektrycznych hali magazynowej o powierzchni ok 1200m2 w zakładzie w Markach k. Warszawy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – w 2012r wykonaliśmy w systemie zaprojektuj i wybuduj następujące zadania:
  • Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  • Zaprojektowanie i wybudowanie budynku izolatki dla zwierząt w ramach realizacji projektu pt. ” Budowa laboratorium analiz biologicznych i opracowanie boasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym.
  • Remont Auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  • Opracowanie projektu, dostawa materiałów do konstrukcji oraz wykonania ( montaż) urządzenia do podtrzymywania pracy pomp obiegów modelowych na potrzeby projektu ” Innowacje w akwakulturze ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • DeLaval Operations Sp. z o.o. – wykonanie projektu I przebudowy linii napowietrznej SN w Dobrym Mieście.
 • CEZAL SA w Olsztynie – wykonywanie licznych modernizacji oraz iluminacji zewnętrznej obiektu.
 • Hotele Olsztyn Sp. z o.o. – modernizacje i badania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Hotelu Podgrodzie i Hotelu Kopernik.
 • AGROCHEM SA – budowa instalacji elektrycznych bazy przeładunkowej w Dobrym Mieście.
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania Rozbudowa Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania ratunkowego w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie.
 • Szpital Miejski w Olsztynie – budowa nowej abonenckiej stacji transformatorowej na terenie Szpitala Miejskiego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16 wraz z podłączeniem wszystkich budynków do nowej rozdzielnicy głównej niskiego napięcia w stacji.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – roboty elektryczne w ramach realizacji zadania Adaptacja placu w Obwodzie Drogowym w Biskupcu.
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego – roboty elektryczne w ramach realizacji zadania Przebudowa pomieszczeń na pracownię rezonansu magnetycznego w budynku Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze – wykonaliśmy roboty elektryczne i teletechniczne przy Budowie budynku mieszkalnego wraz z lokalami usługowymi na parterze w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego wraz z oświetleniem zewnętrznym i architektonicznym.

Wykonywaliśmy projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych następujących obiektów:

 • Projekt budowlano-wykonawczy stacji obsługi samochodów IVECO w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze (woj. lubelskie)
 • Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy zakładu sortowni przesyłek kurierskich DPD w Kowalach.
 • Projekt budowlany i wykonawczy Rozbudowy i przebudowy budynku magazynowo biurowego w Warszawie dla Ziaja Sp. z o.o.
 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych teletechnicznych Budynku LIPSK i Budynku Głównego na terenie Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na remont auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. – rok 2012
 • Wykonanie projektu instalacji elektrycznych zasilania dźwigów osobowych w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. – rok 2010
 • Opracowanie projektu przebudowy sieci napowietrznej średniego napięcia oraz wykonanie tymczasowego placu budowy wraz z montażem układu pomiarowego dla DeLaval Operations Sp. z o.o.
 • Przebudowa lini napowietrznej średniego napięcia 15 kV „DFM” Sp. z o.o. Dobre Miasto. – rok 2012
 • Wykonanie projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku LUBAWA S.A. w Grudziądzu
 • Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznych na potrzeby budynku BACARA.
 • Projekt instalacji elektrycznych budynku gospodarczego ZHW Olsztyn. – rok 2011
tel.: 881-633-955
fax: 89 627-16-67
badania oświetlenia ewakuacyjnego Olsztyn